Publication
Title
Reynaert de vos in een Vlaams-nationalistisch jasje : bewerkingen van Van den vos Reynaerde met een ideologische inslag
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen / Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. - Brussel, 1960, currens
Publication
Brussel : 2013
ISSN
0774-3254
Volume/pages
67(2013), p. 177-196
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
In tune with eternity: song and spirituality of the Modern Devotion.
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 02.02.2015
Last edited 14.06.2016
To cite this reference