Publication
Title
Naar geïntegreerde netwerken : de rol van generalistische hulpverleningsorganisaties
Author
Language
Dutch
Source (book)
Over gevestigden en buitenstaanders : armoede, diversiteit en stedelijkheid. - Leuven, 2014
Source (series)
Sociale InZichten. - Leuven; 26
Publication
Antwerpen : Acco, 2014
ISBN
978-90-334-9804-6
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.02.2015
Last edited 20.02.2015
To cite this reference