Publication
Title
Generalistisch sociaal werk : overbodige luxe of noodzakelijk goed?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Alert : voor sociaal werk en politiek / Pluralistisch Overleg Welzijnswerk [Antwerpen] - Berchem, 1990 - 2014
Publication
Berchem : Pluralistisch Overleg Welzijnswerk, 2014
ISSN
1377-5537
Volume/pages
40:1(2014), p. 55-62
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.02.2015
Last edited 08.02.2015
To cite this reference