Title
Aanbeveling perinatale zorgen rond levensvatbaarheid in Vlaanderen
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Volume/pages
70(2014) :20 , p. 1159-1167
ISSN
0371-683X
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Om een individueel beleid voor te stellen bij een dreigende extreme vroeggeboorte tussen 24 0/7 weken en 26 6/7 weken zwangerschapsduur, wordt er door de Vlaamse afdelingen voor neonatale en maternale intensieve zorgen een uitgebreide counseling voorgesteld die niet enkel rekening houdt met de foetale/neonatale sterfte, maar ook met de te verwachten morbiditeit, de maternale risicos en talrijke factoren die de prognose beïnvloeden. Voor de termijn vroeger dan 24 0/7 weken wordt er algemeen voorgesteld om geen intensieve neonatale zorgen op te starten, maar wel palliatieve comfortzorgen. Doorverwijzing naar een centrum kan op elk moment gebeuren, maar het best ten laatste op 23 5/7 weken om toe te laten om in samenspraak met de ouders een keuze te maken. Indien er gekozen wordt voor een actief beleid, houdt dit antenatale cortico­steroïden en magnesium in, alsook een keizersnede indien nodig.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/76806c/52410412.pdf
Handle