Publication
Title
De nieuwe molens
Author
Language
Dutch
Source (book)
Wonen in meervoud : groepswoningbouw in Vlaanderen, 2000-2010 / Herck, Van, Karina [edit.]; et al.
Publication
Amsterdam : SUN, 2009
ISBN
978-90-8506-788-7
Volume/pages
p. 150-157
UAntwerpen
Faculty/Department
Project info
Publication type
Subject
Art 
External links
Record
Identification
Creation 11.02.2015
Last edited 14.03.2016