Publication
Title
Instrumenteel meten van psycho-motorische symptomen bij schizofrenie : klaar voor de praktijk?
Author
Abstract
ACHTERGROND Psychomotorische stoornissen bij schizofrenie worden in de klinische praktijk gemeten met observatieschalen. Instrumentele (mechanische en elektronische) meetmethoden kunnen echter ook van nut zijn voor de klinische praktijk. DOEL Bespreken van de toegevoegde waarde van instrumenteel meten van de psychomotoriek voor de kliniek. METHODE De belangrijkste voor- en nadelen van instrumenteel meten werden nagegaan in een systematische literatuursearch. Ze worden besproken aan de hand van concrete voorbeelden. RESULTATEN Instrumenteel meten biedt betrouwbaardere en sensitievere informatie over het psychomotorisch functioneren van patiënten dan observatie. Daarnaast geeft het inzicht over welke subprocessen zijn aangetast en mogelijke onderliggende mechanismen. De validiteit hangt samen met de vraag of de instrumenteel gemeten aspecten van een beweging voldoende de klinische observatie weerspiegelen. CONCLUSIE Instrumenteel meten van psychomotorische stoornissen bij schizofrenie biedt belangrijke voordelen voor de praktijk. Er moet echter meer geïnvesteerd worden in onderzoek naar de validiteit en daarmee de vertaling naar de clinicus.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, currens
Publication
Utrecht : 2015
ISSN
0303-7339
Volume/pages
57:2(2015), p. 148-153
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 12.02.2015
Last edited 20.06.2017
To cite this reference