Publication
Title
De aanpassing van het Vlaamse Taaldecreet na het arrest van het Hof van Justitie in de zaak-Las : een juridisch kaartenhuis
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2015
ISSN
1782-3463
Volume/pages
78:23(2014-2015), p. 883-903
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 12.02.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference