Publication
Title
Recente ontwikkelingen in het internationaal familierecht : de Rome III-Verordening (echtscheiding)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het gezin 2.0 : huwelijk, nieuwe samenlevingsnormen en hun juridische implicaties / Allaerts, Veerle. - Antwerpen, 2014
Source (series)
Permanente vorming / Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen. - Gent; 2013/ 2014
Publication
Antwerpen : Intersentia, 2014
ISBN
978-94-000-0543-3
Volume/pages
p. 85-116
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
Het gezin 2.0 huwelijk, nieuwe samenlevingsnormen en hun juridische implicaties
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 16.02.2015
Last edited 17.02.2015
To cite this reference