Publication
Title
Het toepassingsgebied van de Handelshuurwet : capita selecta
Author
Language
Dutch
Source (book)
De vrederechter en de handelshuur : nieuwe horizonten / Blockx, Frederic. - Brugge, 2014
Publication
Brugge : die Keure, 2014
ISBN
978-90-486-1423-3
Volume/pages
p. 1-14
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
De vrederechter en de handelshuur. Nieuwe horizonten
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 17.02.2015
Last edited 23.12.2015
To cite this reference