Publication
Title
Meer duidelijkheid over de beoordeling van het eigen karakter van modellen en het vermoeden van geldigheid van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen (noot onder H.v.J., 19 juni 2014 (zaak C-345/13 (Karen Millen)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Intellectuele rechten. - Gent
Publication
Gent : 2014
ISSN
1379-3241
Volume/pages
3(2014), p. 580-586
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 18.02.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference