Title
Ergotherapie bij chronische pijn en chronisch vermoeidheidssyndroom : the state of the art
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Den Haag ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Wetenschappelijk tijdschrift voor ergotherapie. - Den Haag
Volume/pages
(2014) :3-4 , p. 63-71
ISSN
1876-3227
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Full text (Publishers DOI)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Ergotherapie bij chronische pijn en chronisch vermoeidheidssyndroom The state of the art Marluuke Jakobs, Mira Meeus & Ivan Huijnen * Samenvatting Het doel van deze narratieve literatuurstudie was om inzicht te krijgen in de ergo- therapeutische behandeling van chronische pijn en het chronisch vermoeidheids- syndroom (CVS) en de mate van bewijs ervoor. Literatuur kwam voort uit de database PubMed, en bij de voor de auteurs bekende artikelen en richtlijnen. De literatuur suggereert dat ergotherapeuten er een grote rol in zouden kunnen heb- ben. Echter, er zijn verschillende knelpunten: ten aanzien van chronische pijn bestaat weinig bewijs voor ergotherapeutische behandelingen. Tevens wordt bewijs regelmatig op verkeerde wijze of in onvoldoende mate gebruikt door ergo- therapeuten. Ten aanzien van de ergotherapeutische behandeling van chronische vermoeidheid ten gevolge van een aandoening bestaat enig bewijs. Over de rol van de ergotherapeut bij het chronisch vermoeidheidssyndroom is minder weten- schappelijk onderzoek gevonden. Momenteel worden een cognitief-gedrags- matige behandeling en Graded Exercise Therapy als best bewezen behandelvor- men voor deze doelgroep gezien. Deze therapieën worden meestal door psycholo- gen en fysiotherapeuten uitgevoerd. Er is bewijs voor het geven van een combina- tie van beide behandelingen, in een multidisciplinaire benadering. Ergotherapie wordt beschreven in deze studies, maar de precieze rol van de ergotherapeut komt niet duidelijk naar voren. Er is in de literatuur veel discussie over het effect van pacing interventies. Voor zowel de behandeling van chronische pijn als chro- nische vermoeidheid wordt steeds vaker gepleit voor een multidisciplinaire aan- pak. Ergotherapeuten zouden hier een belangrijke rol in kunnen vervullen. De belangrijkste boodschap van dit artikel is dat ergotherapeuten zich wat betreft deze doelgroepen meer moeten richten op behandelstrategieën waarvan het effect bewezen is en hun mogelijke rol bij interdisciplinaire behandelingen duide- lijker naar voren moeten laten komen.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/9821c6/964cc3c4cf4.pdf
Handle