Publication
Title
Superdiversiteit vereist interculturalisering : de worsteling van onderwijs en welzijn met een nieuwe realiteit
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Welwijs : wisselwerking onderwijs en welzijnswerk / Majong [Leuven] - Leuven, 1990, currens
Publication
Leuven : Majong, 2014
ISSN
1378-6121
Volume/pages
25:4(2014), p. 19-22
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 18.02.2015
Last edited 19.02.2015
To cite this reference