Publication
Title
ERIH Plus in 2014 : stand van zaken en tijdschriftselectie vergeleken met het VABB‐SHW : nota aan het Gezaghebbende Panel
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UAntwerpen, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ‐ ECOOM, 2015
Volume/pages
17 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 19.02.2015
Last edited 20.02.2015
To cite this reference