Publication
Title
Reactie op 'Gebruik van testinstrumenten in psychiatrische deskundigenverslagen bij internering : een exploratief dossieronderzoek in het gerechtelijk arrondissement Gent'
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, currens
Publication
Utrecht : 2013
ISSN
0303-7339
Volume/pages
55:7(2013), p. 575-578
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.02.2015
Last edited 11.12.2015
To cite this reference