Publication
Title
Seksuele stoornissen in de DSM-5
Author
Abstract
achtergrond Het hoofdstuk over seksuele en genderidentiteitsstoornissen in de dsm-iv-tr is opgesplitst in drie hoofdstukken in de dsm-5: seksuele disfuncties, genderdysforie en parafiele stoornissen. doel De voornaamste veranderingen bespreken. methode Vergelijken van de oude en de nieuwe indeling en toetsen op klinische bruikbaarheid. resultaten Kleine veranderingen zijn er in het hoofdstuk seksuele disfuncties. Vooral de hoofdstukken genderdysforie en parafiele stoornissen zijn ingrijpend gewijzigd in vergelijking met de vorige editie. Bij de genderdysforie is de term sekse vervangen door gender en is de term identity disorder weggelaten. Er is een nieuw ingevoerd onderscheid tussen een parafilie en een parafiele stoornis. De dsm-5 verduidelijkt het onderscheid tussen enerzijds het pathologische (parafiele stoornis) en anderzijds ongewoon of onconventioneel niet-pathologisch seksueel gedrag. In de dsm-5 is het klinisch erg relevante begrip hyperseksualiteit als aparte categorie nog steeds niet opgenomen. conclusie De seksuele stoornissen zijn in de dsm-5 voor een belangrijk deel herzien.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, currens
Publication
Utrecht : 2014
ISSN
0303-7339
Volume/pages
56:3(2014), p. 196-200
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.02.2015
Last edited 25.02.2015
To cite this reference