Publication
Title
Het generaal dagelijks rapport in de psychiatrische opleidingsinstelling
Author
Abstract
achtergrond Onderwerp van dit artikel is in de eerste plaats de rol, functies en opzet van het generaal dagelijks rapport in de psychiatrische opleidingsinstelling. In de tweede plaats wordt aandacht besteed aan de casuspresentatie binnen de context van het generaal dagelijks rapport. doel Aanbevelingen om de effectiviteit en doelmatigheid van zowel het generaal dagelijks rapport als casuspresentaties te waarborgen. methode Literatuuronderzoek in combinatie met de ervaring van de auteurs met het generaal dagelijks rapport. resultaten Er is in de vakliteratuur amper gepubliceerd over het generaal dagelijks rapport binnen de context van de psychiatrische opleidingsinstelling. Toch is er voldoende reden om het generaal dagelijks rapport niet uitsluitend als instrument voor zorgoverdracht te zien, maar vooral als een onmisbare schakel in het leren. Gebaseerd op de retorica, constructivisme en sociaal constructionisme stellen wij een model voor casuspresentatie voor dat het klinisch redeneerproces bevordert. conclusie Het benutten en het optimaliseren van het generaal dagelijks rapport komen niet enkel het individuele leerproces van artsen in opleiding en stafleden ten goede, maar ook de opleidingsinstelling als lerende gemeenschap.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, currens
Publication
Utrecht : 2015
ISSN
0303-7339
Volume/pages
57:1(2015), p. 34-41
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.02.2015
Last edited 25.02.2015
To cite this reference