Publication
Title
Een verkenning van de contrareformatorische godsdienstigheid aan de hand van Ryck-vloeyende fonteyne (1629) en Altare thymiamatis (1631) van de augustijn Petrus Gerardi
Author
Language
Dutch
Source (book)
Verlangen naar geestelijke schoonheid : opstellen aangeboden aan Martijn Schrama, O.S.A. / Neer, Van, Joost [edit.]; et al.
Publication
Bergambacht : 2VM, 2014
ISBN
978-94-90393-44-1
Volume/pages
p. 143-156
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 25.02.2015
Last edited 26.02.2015
To cite this reference