Publication
Title
Patiëntentevredenheid buiten de kantooruren : een literatuurstudie
Author
Abstract
De organisatie van de eerstelijnszorg buiten de kantooruren is de laatste jaren erg veranderd. Zo zijn er huisartsenwachtposten bijgekomen naast de klassieke huisartsenwachtdiensten. De tevredenheid van de patiënt wordt gezien als een belangrijke parameter in de kwaliteit van die zorg. In dit literatuuronderzoek wordt nagegaan welke factoren de patiënttevredenheid in de eerstelijnszorg buiten de kantooruren beïnvloeden.
Language
Dutch
Source (journal)
Huisarts nu: maandblad van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen. - Brussel
Publication
Brussel : 2015
ISSN
0775-0501 [print]
2405-7827 [online]
Volume/pages
44:1(2015), p. 32-35
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 04.03.2015
Last edited 02.10.2015
To cite this reference