Publication
Title
"Eene onloochenbare verwantschap" : muziek en literatuur in Vlaamse liedbundels uit de negentiende eeuw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
FORUM+ voor onderzoek en kunsten
Publication
2015
Volume/pages
22:3(2015), p. 10-17
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 05.03.2015
Last edited 04.09.2018
To cite this reference