Publication
Title
De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar (art. 79 WLVO) : draagwijdte en gevolgen van belangenconflicten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent. - Brussel, 2003, currens
Publication
Brussel : 2014
ISSN
1781-8079
Volume/pages
11(2014), p. 748-757
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 05.03.2015
Last edited 11.03.2015
To cite this reference