Publication
Title
Omleidingskanaal Zandvliet-Oelegem : een ex-post-analyse
Author
Language
Dutch
Source (book)
Baksteen te water! Waterwegtransport voor de bouwsector : verleden, heden en toekomst : bijdragen van het derde baksteencongres, 25-26 oktober 2013 in Congrescentrum De Pitte, Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Boom / Royen, van, Harry [edit.]
Source (series)
Jaarboek voor geschiedenis en volkskunde, monografie ; 3
D/2014/0180/58
Publication
Antwerpen : Provincie Antwerpen, Departement Cultuur, 2014
ISSN
2031-9029
Volume/pages
p. 65-80
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 13.03.2015
Last edited 14.06.2016
To cite this reference