Title
De invloed van het aanbieden van non-auditdiensten op de auditkwaliteit : een analyse op firmaniveau en partnerniveau
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Publication type
article
Publication
Subject
Economics
Source (journal)
Accountancy en bedrijfskunde : maandschrift
Volume/pages
34(2014) :3 , p. 16-37
ISSN
0770-7142
vabb
c:vabb:378772
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Abstract
Naast de auditdienst is het voor de bedrijfsrevisor ook toegestaan andere diensten aan te bieden, de zogenaamde non-auditdiensten. Een aantal boek- houdschandalen deden echter het vermoeden ont- staan dat deze non-auditdiensten een belangrijke impact kunnen hebben op de auditkwaliteit. Ook wetenschappelijke studies hebben deze relatie uit- voerig onderzocht, maar zij komen daarbij niet tot een eensgezinde conclusie. Zo vinden sommige stu- dies een positieve, sommige studies een negatieve en sommige studies zelfs helemaal geen impact op de auditkwaliteit. Het doel van deze studie is te on- derzoeken op welke manier de non-auditdiensten de auditkwaliteit beïnvloeden bij private Vlaamse bedrijven. Terwijl de wetenschappelijke studies zich nagenoeg steeds beperken tot een onderzoek op fir- maniveau, wordt daarbij ook een mogelijk verband nagegaan op partnerniveau. In lijn met heel wat an- dere studies vertoont ook deze studie geen bewijs dat het aanbieden van non-auditdiensten de audit- kwaliteit schaadt.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/5b7eed/cd195f54dfe.pdf
Handle