Publication
Title
De invloed van het aanbieden van non-auditdiensten op de auditkwaliteit : een analyse op firmaniveau en partnerniveau
Author
Abstract
Naast de auditdienst is het voor de bedrijfsrevisor ook toegestaan andere diensten aan te bieden, de zogenaamde non-auditdiensten. Een aantal boek- houdschandalen deden echter het vermoeden ont- staan dat deze non-auditdiensten een belangrijke impact kunnen hebben op de auditkwaliteit. Ook wetenschappelijke studies hebben deze relatie uit- voerig onderzocht, maar zij komen daarbij niet tot een eensgezinde conclusie. Zo vinden sommige stu- dies een positieve, sommige studies een negatieve en sommige studies zelfs helemaal geen impact op de auditkwaliteit. Het doel van deze studie is te on- derzoeken op welke manier de non-auditdiensten de auditkwaliteit beïnvloeden bij private Vlaamse bedrijven. Terwijl de wetenschappelijke studies zich nagenoeg steeds beperken tot een onderzoek op fir- maniveau, wordt daarbij ook een mogelijk verband nagegaan op partnerniveau. In lijn met heel wat an- dere studies vertoont ook deze studie geen bewijs dat het aanbieden van non-auditdiensten de audit- kwaliteit schaadt.
Language
Dutch
Source (journal)
Accountancy en bedrijfskunde : maandschrift
Publication
2014
Volume/pages
34:3(2014), p. 16-37
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 13.03.2015
Last edited 13.06.2016
To cite this reference