Publication
Title
De uitgifte van naakte warrants of autonome inschrijvings-rechten op aandelen in de naamloze vennootschap
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap
Publication
1989
Volume/pages
2(1989), p. 122-130
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 13.03.2015
Last edited 14.03.2016