Publication
Title
Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking : onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van de werkgever
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten, 2014
Volume/pages
611 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 18.03.2015
Last edited 23.12.2015
To cite this reference