Publication
Title
Een experimenteel onderzoek naar het geven van informatie over de werking van cookies op de effectiviteit van 'retargeted' reclame
Author
Language
English
Source (book)
Etmaal van de Communicatiewetenschap, Antwerpen, België, 2 en 3 februari 2015
Publication
S.l. : 2015
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Personalised advertising on social networking sites: the interplay between advertising effectiveness and the user's privacy concern.
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 19.03.2015
Last edited 20.03.2015
To cite this reference