Publication
Title
Impact van Europa 2020 op Vlaamse governance structuren : verschillen in governance structuren tussen de beleidsdomeinen onderwijs, energie en armoede
Author
Language
Dutch
Publication
S.l. : Steunpunt Bestuurlijke Organisatie in Vlaanderen, 2015
Volume/pages
94 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 20.03.2015
Last edited 02.07.2016
To cite this reference