Publication
Title
Het glazen plafond van de actieve welvaartsstaat : twee decennia ongelijkheid, armoede en beleid in België
Author
Abstract
Nergens in de wereld van rijke en ontwikkelde welvaartsstaten zijn er de voorbije drie tot vier decennia substantiële successen geboekt op het vlak van het terugdringen van de relatieve inkomensarmoede. Deze observatie leidt tot enkele ongemakkelijke vragen: waarom zouden we erop kunnen vertrouwen dat het beleid in de toekomst wel succesvol zal zijn? Hoe realistisch zijn de ambitieuze Europese, nationale en regionale doelstellingen? Is het instrumentarium van de welvaartsstaat nog voldoende sterk om de armoede te beperken in een toekomst die zich ongetwijfeld moeilijker aandient dan het verleden? En, indien niet, aan welke alternatieven moeten we dan denken? Dit zijn existentiële vragen waarover we in deze bijdrage nadenken, vertrekkend van de Belgische case.
Language
Dutch
Source (journal)
Over.werk : tijdschrift van het Steunpunt WSE. - Leuven, 1997, currens
Publication
Leuven : 2015
ISSN
1379-7034
Volume/pages
25:1(2015), p. 53-58
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 21.03.2015
Last edited 02.10.2015
To cite this reference