Publication
Title
Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie in de OCMW praktijk : naar een meer uniforme en rechtvaardige uitvoering van het recht op maatschappelijke dienstverlening
Author
Language
Dutch
Source (book)
Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek : een sociaal-wetenschappelijke benadering / Driessens, Kristel [edit.]; et al.
Publication
Leuven : Acco, 2015
ISBN
978-90-334-9792-6
Volume/pages
p. 153-162
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 25.03.2015
Last edited 11.04.2018
To cite this reference