Title
Referentiebudgetten in de OCMW-praktijk : maatschappelijke dienstverlening gestroomlijnd
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Political Sciences
Faculty of Social Sciences. Sociology
Publication type
article
Publication
Berchem :Pluralistisch Overleg Welzijnswerk ,
Subject
Sociology
Politics
Source (journal)
Alert : voor sociaal werk en politiek / Pluralistisch Overleg Welzijnswerk [Antwerpen] - Berchem, 1990 - 2014
Volume/pages
40(2014) :2 , p. 44-52
ISSN
1377-5537
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Menselijke waardigheid is een juridisch sleutelbegrip. Het is een fundamenteel recht, opgenomen als eerste artikel in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het is het leidinggevend principe voor het handelen van OCMW-medewerkers. Het recht op maatschappelijke dienstverlening verplicht OCMWs om elke hulpvraag ernstig te nemen en te toetsen aan de vraag of een tussenkomst onder de vorm van materiële of immateriële hulp aangewezen is op grond van de menselijke waardigheid. Het lokale OCMW beslist autonoom welke steun verleend wordt, op basis van welke criteria. De keerzijde van deze grote autonomie van OCMWs is de enorme verscheidenheid in hulp- en dienstverlening. Zo zijn er grote verschillen tussen OCMWs bij de bepaling wie er in aanmerking komt voor financiële steun. Bovendien bestaan er voor dezelfde cliëntsituaties zeer grote verschillen, zowel tussen als binnen OCMWs, op vlak van de aard en de hoogte van de uitkeringen, en van voorwaarden die daaraan gekoppeld worden. Omdat menselijke waardigheid de basis vormt van de sociale grondrechten en alle Belgen gelijk zijn voor de wet, is meer uniformiteit noodzakelijk. REMI helpt.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/55ffcd/06c5c4e21cb.pdf
Handle