Publication
Title
Referentiebudgetten in de OCMW-praktijk : maatschappelijke dienstverlening gestroomlijnd
Author
Abstract
Menselijke waardigheid is een juridisch sleutelbegrip. Het is een fundamenteel recht, opgenomen als eerste artikel in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het is het leidinggevend principe voor het handelen van OCMW-medewerkers. Het recht op maatschappelijke dienstverlening verplicht OCMWs om elke hulpvraag ernstig te nemen en te toetsen aan de vraag of een tussenkomst onder de vorm van materiële of immateriële hulp aangewezen is op grond van de menselijke waardigheid. Het lokale OCMW beslist autonoom welke steun verleend wordt, op basis van welke criteria. De keerzijde van deze grote autonomie van OCMWs is de enorme verscheidenheid in hulp- en dienstverlening. Zo zijn er grote verschillen tussen OCMWs bij de bepaling wie er in aanmerking komt voor financiële steun. Bovendien bestaan er voor dezelfde cliëntsituaties zeer grote verschillen, zowel tussen als binnen OCMWs, op vlak van de aard en de hoogte van de uitkeringen, en van voorwaarden die daaraan gekoppeld worden. Omdat menselijke waardigheid de basis vormt van de sociale grondrechten en alle Belgen gelijk zijn voor de wet, is meer uniformiteit noodzakelijk. REMI helpt.
Language
Dutch
Source (journal)
Alert : voor sociaal werk en politiek / Pluralistisch Overleg Welzijnswerk [Antwerpen] - Berchem, 1990 - 2014
Publication
Berchem : Pluralistisch Overleg Welzijnswerk, 2014
ISSN
1377-5537
Volume/pages
40:2(2014), p. 44-52
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 25.03.2015
Last edited 18.11.2016
To cite this reference