Publication
Title
Toenemende bestaansonzekerheid bij kinderen : EU moet daad bij het woord voegen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Voorbij de retoriek : sociaal Europa vanuit twaalf invalshoeken
Publication
Assen : Van Gennep, 2014
ISBN
978-94-6164-328-5
Volume/pages
p. 121-133
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 01.04.2015
Last edited 02.04.2015
To cite this reference