Publication
Title
Van ver gekomen? Migratieafstand, gender en sociale klasse bij buitenlandse nieuwkomers in Antwerpen tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw
Author
Language
Dutch
Source (book)
Kwetsbare groepen in/en historische demografie : historisch demografisch onderzoek in Vlaanderen en Nederland / Devos, Isabelle [edit.]; et al.
Source (series)
Jaarboek historische demografie
Publication
Leuven : Acco, 2014
ISBN
978-90-334-9808-4
Volume/pages
p. 155-169
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 01.04.2015
Last edited 02.04.2015
To cite this reference