Title
De veranderende rol van de overheid in multi-actor governance voor duurzaam materialenbeheer
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Sociology
Publication type
article
Publication
Brugge ,
Subject
Sociology
Source (journal)
Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement / Vlaams Instituut voor Overheidsmanagement. - Brugge
Volume/pages
(2015) :1 , p. 27-33
ISSN
1373-0509
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Met een transitie naar duurzaam materialenbeheer wil de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een systeemverandering op gang trekken van het milieuvriendelijk omgaan met afvalstoffen naar het duurzaam beheren van de volledige materialenkringloop. Het steunpunt SuMMa bestudeert de voorwaarden voor de transitie naar duurzaam materialenbeleid via diverse disciplinaire invalshoeken. De sociale wetenschappers ervan verkennen onder meer de mogelijkheden en condities van multi-actor governance: een benadering waarin diverse actoren samen alternatieve handelswijzen en een daarop afgestemd beleid bedenken en implementeren via intensieve afstemmings- en beslissingsprocessen. Dit artikel schetst onze ervaringen met multi-actor governance in duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen. In een analyse van drie cases illustreren we de zoektocht van overheden om, in samenwerking met andere actoren, een systeemverandering op gang te brengen. Daarbij wordt duidelijk dat de rol van overheden zelf ook in transitie is. We beschrijven de theoretische achtergrond voor het artikel, bespreken we onze drie casestudies, bieden we caseoverschrijdende reflecties bij de ervaringen met multi-actor governance in duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen en besluiten we met enkele tentatieve conclusies.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/ee2457/ca8bffc370c.pdf
Handle