Publication
Title
De veranderende rol van de overheid in multi-actor governance voor duurzaam materialenbeheer
Author
Abstract
Met een transitie naar duurzaam materialenbeheer wil de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een systeemverandering op gang trekken van het milieuvriendelijk omgaan met afvalstoffen naar het duurzaam beheren van de volledige materialenkringloop. Het steunpunt SuMMa bestudeert de voorwaarden voor de transitie naar duurzaam materialenbeleid via diverse disciplinaire invalshoeken. De sociale wetenschappers ervan verkennen onder meer de mogelijkheden en condities van multi-actor governance: een benadering waarin diverse actoren samen alternatieve handelswijzen en een daarop afgestemd beleid bedenken en implementeren via intensieve afstemmings- en beslissingsprocessen. Dit artikel schetst onze ervaringen met multi-actor governance in duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen. In een analyse van drie cases illustreren we de zoektocht van overheden om, in samenwerking met andere actoren, een systeemverandering op gang te brengen. Daarbij wordt duidelijk dat de rol van overheden zelf ook in transitie is. We beschrijven de theoretische achtergrond voor het artikel, bespreken we onze drie casestudies, bieden we caseoverschrijdende reflecties bij de ervaringen met multi-actor governance in duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen en besluiten we met enkele tentatieve conclusies.
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement / Vlaams Instituut voor Overheidsmanagement. - Brugge
Publication
Brugge : 2015
ISSN
1373-0509
Volume/pages
1(2015), p. 27-33
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 02.04.2015
Last edited 20.06.2017
To cite this reference