Publication
Title
Who's afraid of Conscience? Naar een andere kijk op het oeuvre waarmee een volk leerde lezen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Wetenschappelijke tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging / Vereniging voor Wetenschap [Gent]; ADVN [Antwerpen] - Gent, 1940, currens
Publication
Gent : 2015
ISSN
0774-532X
Volume/pages
(2015), p. 44-84
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
'I write my own Claus-language'. Language variation in the literary prose of Hugo Claus (1929-2008): a stylistic analysis
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 03.04.2015
Last edited 29.08.2019
To cite this reference