Publication
Title
Universele preventie en geestelijke gezondheidsbevordering voor kinderen en jongeren : een effectieve strategie voor preventie van suïcidaliteit
Author
Language
Dutch
Source (book)
Zelfdoding bij kinderen en jongeren : preventie en hulpverlening bij suïcidaal gedrag / Andriessen, Karl. - Leuven, 2014
Publication
Tielt : Lannoo Campus, 2014
ISBN
978-94-014-2147-8 [paperback]
Volume/pages
p. 200-213
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.04.2015
Last edited 08.04.2015
To cite this reference