Publication
Title
Geen beroep doen op het recht is geen optie : over de afdwingbaarheid van sociale grondrechten en het sociaal werk
Author
Language
Dutch
Source (book)
Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek : een sociaalwetenschappelijke benadering. - Leuven, 2015
Publication
Leuven : Acco, 2015
ISBN
978-90-334-9792-6
Volume/pages
p. 81-98
IR - Boek naar hoofdstuk
Sociaal werk in de marge van een complexe en superdiverse samenleving / Robaeys, Van, B. - Leuven, 2015
Van lvd naar work
Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek een sociaalwetenschappelijke benadering
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.04.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference