Publication
Title
Een stand van zaken betreffende de regeling van de rij- en rusttijden op gemeenschapsrechtelijk, strafrechtelijk en sociaalrechtelijk vlak
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Oriëntatie
Publication
2000
Volume/pages
(2000), p. 185-199
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Record
Identification
Creation 09.04.2015
Last edited 14.03.2016