Title
Een stand van zaken betreffende de regeling van de rij- en rusttijden op gemeenschapsrechtelijk, strafrechtelijk en sociaalrechtelijk vlak
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Subject
Law
Source (journal)
OriŽntatie
Volume/pages
(2000) , p. 185-199
ISSN
0773-350X
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)