Publication
Title
Het Verdrag inzake de rechten van het kind en het recht op dienstverlening voor kinderen zonder wettig verblijf
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor vreemdelingenrecht / Vlaams Minderhedencentrum. - Brussel
Publication
Brussel : 2001
ISSN
0776-8605
Volume/pages
2(2001), p. 102-106
Full text (publishers version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 09.04.2015
Last edited 14.03.2016