Publication
Title
Staatloosheid in het Belgisch recht, (noot onder Brussel 27 april 1995)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor vreemdelingenrecht / Vlaams Minderhedencentrum; Agentschap integratie & inburgering [Brussel] - Brussel, 1981, currens
Publication
Brussel : 1996
ISSN
0776-8605
Volume/pages
(1995-1996), p. 279-285
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 09.04.2015
Last edited 14.03.2016