Publication
Title
Schade en schadeloosstelling - tussenkomst van een derde en zijn regres op de aansprakelijke - arbeidsongevallen (private en publieke sector)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Wegverkeer / Glorieux, Frank [edit.]; et al.
Source (series)
Wet en duiding
Publication
Brussel : Larcier, 2012
ISBN
978-2-8044-4761-8
Volume/pages
p. 984-996
Edition
2 ed.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 10.04.2015
Last edited 11.04.2015
To cite this reference