Publication
Title
Democratisch wetgeven en de rol van het parlement : over de zoektocht naar het Algemeen Belang
Author
Language
Dutch
Source (book)
De ordening van mechanismen van rechtsvorming in de democratische rechtsstaat: het primaat van wetgeving vanuit verschillende perspectieven belicht / Poorter, de, J.C.A. [edit.]
Publication
Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, 2014
ISBN
978-94-6290-015-8
Volume/pages
p. 37-63
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 10.04.2015
Last edited 11.04.2015
To cite this reference