Publication
Title
De fiscaalrechtelijke onbevoegdheid van de strafrechter over douanerechten ter wille van de miskenning van het specialiteitsbeginsel (noot onder Cass., 8 oktober 2013)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel, 2006, currens
Publication
Mortsel : 2014
ISSN
1782-3447
Volume/pages
2(2014), p. 141-143
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 14.04.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference