Publication
Title
Lettres persanes 13 : res publica en rechtsstaat : vrijheid in een onvolmaakte samenleving : pleidooi voor een functionele (niet te bevlogen) grondwet voor Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie / Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht [Nederland] - Zwolle, 1979 - 2006
Publication
Zwolle : 2009
ISSN
0168-9088
Volume/pages
1(2009), p. 50-59
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 14.04.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference