Publication
Title
Het voorstel voor een Handvest voor Vlaanderen : een testimonium paupertatis?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum Boudewijn Bouckaert. - Brugge, 2012
Publication
Brugge : die Keure, 2012
ISBN
978-90-486-1527-8
Volume/pages
p. 359-366
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 14.04.2015
Last edited 15.04.2015
To cite this reference