Publication
Title
De exceptio non adimpleti contractus, als uitlegvraag : uitwerking van enkele aspekten in de verhouding tussen partijen, meer bepaald evenredigheid en volgorde van de prestaties
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1989
ISSN
1782-3463
Volume/pages
53(1989), p. 313-324
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 14.04.2015
Last edited 25.04.2017
To cite this reference