Publication
Title
Struktura právni úpravy vícestrannych právních vztahu v DCFR (Návehu spolecného referencního rámce)
Author
Language
Czech
Source (book)
Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci obcanského práva / Tichy, L. [edit.]
Publication
Praha : Aspi/Kluwer, 2008
ISBN
978-80-7357-294-5
Volume/pages
p. 179-197
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 14.04.2015
Last edited 14.03.2016