Publication
Title
De verkrijging te goeder trouw van het pandrecht van de verhuurder, (noot onder Hof van Cassatie, 4 december 2003)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2004
ISSN
1782-3463
Volume/pages
68:16(2004), p. 62-624
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 15.04.2015
Last edited 25.04.2017
To cite this reference