Publication
Title
Leerlingen als gesprekspartner in beleidvoerend vermogen : het zorgbeleid in onze school door de ogen van de leerlingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handboek beleidvoerend vermogen
Publication
Brussel : Politeia, 2015
ISBN
978-2-509-00379-9
Volume/pages
p. 4.1-4.19
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 21.04.2015
Last edited 01.10.2015
To cite this reference