Publication
Title
Enkele kanttekeningen bij de schade in geval van schending van een voorkeurrecht, (noot onder Gent 7 november 2012)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht. - Brussel, 1987, currens
Publication
Brussel : 2014
ISSN
0775-2814
Volume/pages
(2014), p. 337-341
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 24.04.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference