Publication
Title
Leidt een valse getuigenis in een strafzaak automatisch tot burgerrechtelijke morele schade? (noot onder Cass. 10 december 2013)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel, 2006, currens
Publication
Mortsel : 2015
ISSN
1782-3447
Volume/pages
(2015), p. 123-125
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.04.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference