Publication
Title
Afwijken van het Vlaamse vaccinatieprogramma
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handboek vaccinaties, deel A: Theorie en uitvoeringspraktijk / Burgemeijer, R. [edit.]; Hoppenbrouwers, K. [edit.]
Publication
Asse : Van Gorcum, 2011
ISBN
978-90-232-4748-7
Volume/pages
p. 362-368
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.04.2015
Last edited 28.04.2015
To cite this reference